Voor uw en onze veiligheid hanteren wij de volgende huisregels voor ons evenemententerrein:

 • Glas op het evenemententerrein is verboden!
 • Eigen consumpties zijn niet toegestaan op het evenemententerrein.
 • Op het evenemententerrein zijn geen plastic en grote tassen en rugzakken toegestaan.
 • Het is niet toegestaan huisdieren, rijwielen, geluidsapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, (hard)drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur)wapens en andere gevaarlijk voorwerpen mee te nemen.
 • Bij twijfel houdt de beveiliging zich het recht voor bezoekers te visiteren en tassen te doorzoeken en ongeoorloofde voorwerpen te vernietigen.
 • Onder de 18 jaar geen alcohol toegestaan, bij twijfel vragen wij uw legitimatiebewijs te tonen. U dient in het bezit te zijn van een geldig en wettelijk legitimatiebewijs.
 • Zonder toestemming van de organisatie is het verboden om, in welk vorm dan ook, goederen te verkopen en of diensten aan te bieden op of in de buurt van het evenemententerrein.
 • Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van het bezoek.
 • Bij betreding van het evenemententerrein stem je ermee in, dat je op beeld- of geluidsdragers kan worden vastgelegd en deze beelden openbaar gemaakt kunnen worden. Aan deze beelden kun je geen rechten ontlenen.
 • Het is verboden geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Schade aan of verlies van eigendommen is geheel voor eigen risico. De organisatie stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.
 • Bezoekers zijn verplicht de aanwijzingen van de organisatie en de beveiliging op te volgen.
 • Ga niet in op provocerend gedrag, maar wend je tot de organisatie en of beveiliging.

Bij het niet naleven van deze huisregels en/of de aanwijzingen van organisatie, beveiliging en/of veiligheidsdiensten kan de toegang tot het evenemententerrein worden geweigerd.

Wij hopen op jullie begrip en wensen iedereen een mooie editie van Levenslied Den Bosch!